Uw partner in laboratoriumapparatuur

Levertijden & Bezorgkosten

Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot annulering van orders of tot vergoeding van de door de overschrijding ontstane kosten of schade. Lab-App is niet tot levering verplicht als de afnemer zijn verplichtingen jegens Lab-App niet of niet tijdig nakomt of dit te vrezen valt, in welk geval Lab-App vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor de betaling kunnen verlangen. Lab-App kan de levering evenzeer opschorten, indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 

SPOED - Levering

Heeft u met spoed uw product nodig? Veel producten kunnen met spoed geleverd worden tegen een meerprijs. De prijzen en levertijden zijn afhankelijk van uw bestelling.

 

Verzending

Tenzij anders overeengekomen, worden onze leveringen niet belast met vracht- en orderkosten. Ten allen tijde kan echter aan de afnemer een bijdrage in de behandelingskosten worden berekend.